# عشق

"یکى شدن یا عاشق شدن"- قابل توجه آقا حامد که هنوز هیچی نشده شلوارش دوتا شده

*توصیه می کنم که حتما تا انتها بخونید! متن زیر منتخبی است از کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم نوشته زنده یاد نادرابراهیمی. در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

"یکى شدن یا عاشق شدن"- قابل توجه آقا حامد که هنوز هیچی نشده شلوارش دوتا شده

*توصیه می کنم که حتما تا انتها بخونید! متن زیر منتخبی است از کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم نوشته زنده یاد نادرابراهیمی. در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید