"مقایسه پلیس هاى کشورهاى مختلف با هم!"

"آلمان"

 http://www.funfun.ir

"روسیه"

http://www.funfun.ir

"چین"

 http://www.funfun.ir

"پاکستان"

http://www.funfun.ir

"هند"

 http://www.funfun.ir

/ 2 نظر / 7 بازدید
Mah.sa

نتیجه گیری : هر دوتا تفنگ دارن ! عینک زدن !!! [نیشخند]

vahid

نتیجه گیری آمریکایی ها استقلالین پس سوووووورررررررراخن![نیشخند]