دانستنی ها جالب

  • آیا می دانستی که 30 برابر جمعیتی که امروز بر سطح کره زمین زندگی میکنند ، در زیر خاک مدفون شده اند.
  • آیا می دانستی تنها قسمت بدن که در آن خون جریان ندارد قرینه چشم است.
  • آیا می دانستی که با یک مداد میشود خطی به طول پنجاه و هشت کیلومتر کشید.
  • آیا می دانستی که شبیه بودن دو اثر انگشت به یگدیگر ، یک به شصت و چهار میلیارد میباشد.
  • آیا می دانستی که عقربها تنها موجوداتی هستند که اشعه رادیو اکتیویته تاثیرى به آنها ندارد و جالب تر اینکه عقربها دو دشمن دارند یکی از آنها یک نوع سار است و دیگرى مگس. 
/ 0 نظر / 6 بازدید