160 نکته مدیریتی

160نکته ی مدیریتی

 

-          1در انجام کارها روی شیوه‌ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیرکوتاه‌تر و بهتری شما را به مقصد برساند.

2-
توجه داشته باشید دانشو تجربه، هیچ کدام به تنهایی رهگشا نیستند، مثل اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب معینیاز آنها هوای تنفس ما تأمین می‌شود، می‌توان با آمیختن دانش و تجربه، راهکارهایحیاتی و استثنایی خلق کرد.

3-
از هر فرصتی برای استخدام و بهکارگیری افراد برجسته استفاده کنید.

4-
به خاطر داشته باشید رعایتاستانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان مؤثر است.

5-
با فرقگذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید.

6-
از مشورت و نظرخواهی با نیروی جوان ابایی نداشته باشید.

7-
با رفتارهای ضد و نقیض، اعتماد زیردستان را از خود سلب نکنید.

8-
در به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، کوشا باشید.

9-
برای ارتقای سطح دانش کارمندان و افزایش بهره‌وری آنان، کلاسهایآموزشی ترتیب دهید و از لوازم کمک آموزشی بهره گیرید.

10-
دقت کنیدکه توبیخ کارمند خطاکار، باید متناسب با اشتباهاتش تعیین شود.

11-
مطمئن شوید مأمور خریدی که برای سازمان در نظر گرفته‌اید، علاوه بر کاردانی و رعایتاصول درست بازاریابی، مورد اعتماد، زرنگ و خوش‌سلیقه نیز هست و همان‌گونه که برقیمت کالاها توجه دارد، بر زیبایی و کیفیت آنها نیز اهمیت می‌دهد.

12-
در صورت لزوم با قاطعیت نه بگویید.

13-
سعی کنیدبا اصول ساده روانشناسی آشنا شوید.

14-
طوری رفتار کنید که دیگرانشما را به عنوان الگو انتخاب کنند و آینده کاری دلخواه خود را در قالب شخصیت شمامجسم کنند.

15-
هرگز در حضور کارمندان با دیگر معاشرین خود، پشت سرافراد بدگویی نکنید.

16-
رعایت سلسله مراتب کاری را به مسئولین وسرپرستان گوشزد کنید.

17-
برای آزمودن کارمندانتان با آزمایشهایفاقد ارزش و بی‌اساس، شخصیت آنان را زیر سؤال نبرید.

18-
با شروع بهموقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

19-
برایگیراتر شدن سخنان خود، همیشه چند عبارت کلیدی از بزرگان و افراد برجسته در ذهنداشته باشید و در موقع لزوم آنها را به کار ببرید.

20-
در انجامکارها به سه نکته بیش از بقیه نکات توجه کنید: اعتماد به نفس، اعتماد به نفس،اعتماد به نفس.

21-
انتقاد پذیر باشید.

22-
بابی‌توجهی، تلاش و زحمات زیردستان را بی‌ارزش نکنید.

23-
با وسواسبیهوده در انتخاب، زمان را از دست ندهید و به خاطر داشته باشید زمان برای شما متوقفنمی‌شود.

24-
برای حل مشکلات احتمالی، دوراندیش باشید و مطمئن باشیدبا در نظر داشتن چند راهکار تخصصی، هرگز در موارد اضطراری غافلگیر نخواهید شد.

25-
نقش تبلیغات را در سودآوری سازمان نادیده نگیرید.

26-
خواسته‌های خود را واضح و روشن بیان کنید و اطمینان حاصل کنیدکه کارمندان به خوبی از جزئیات وظیفه‌ای که به عهده آنان است، مطلع هستند.

27-
از هر کس، مطابق دانش و تجربه‌اش توقع داشته باشید تا بهتریننتیجه را بدست آورید.

28-
وظایف کارمندان را متناسب با توانایی‌هایفیزیکی و حرفه‌ای آنان تعیین کنید.

29-
اگر از موضوعی علمی اطلاعیندارید، یا احتیاج به توضیحات بیشتری دارید، بدون هیچ تردیدی سؤال کنید.

30-
در موارد بحرانی، خونسردی خود را حفظ کنید و چند استراتژیبحران‌زدایی مناسب با فعالیت سازمانی خود را پیش‌بینی و طراحی کنید تا در مواردلزوم از آنها استفاده کنید.

31-
از رفتارهایی که شما را در سازمانعصبی معرفی می‌کند، پرهیز کنید.

32-
انتقامجو نباشید.

33-
زمان پیاده‌سازی تصمیم‌گیری‌ها، به اندازه اخذ تصمیمات، مهماست. چون ممکن است اجرای یک نقشه خوب تجاری در زمان نامناسب با شکست روبه‌رو شود.

34-
در مورد چیزی که نمی‌دانید، به کسی اطلاعات اشتباه ندهید و ازگفتن نمی‌دانم، هراسی نداشته باشید.

35-
با محول کردن مسئولیت بهکارمندان مستعد و خلاق، زمینه رشد و خلاقیت آنان را فراهم کنید.

36-
بدون تفکر و درنگ پاسخ ندهید.

37-
نحوه چیدمان میز کارمندان ومحل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد فراموش نکنند در محل کارشان هستند ونباید بیش از حد مجاز باز هم به گفت‌و‌گو بپردازند.

38-
حرفه‌ای‌ترین و بهترین حسابدار و مشاور حقوقی را استخدام کنید.

39-
به مشکلات مالی افراد توجه کنید و درخواستهای موجه اخذ وام آنان را به تعویقنیندازید.

40-
همیشه به خاطر داشته باشید تواضع و متانت بر شکوه شمامی‌افزاید.

41-
اگر قاطعیت مدیر با مهربانی توأم باشد، تأثیرشگفت‌انگیزی بر اطرافیان خواهد داشت و فرمانبری با ترس جای خود را به انجام وظیفهبا حس مسئولیت‌پذیری می‌دهد.

42-
سامانه‌ای را جهت اخذ پیشنهاداختصاص دهید و به کارمندان اطمینان دهید که در کمال رازداری به پیشنهادهای مطرح شدهرسیدگی می‌کنید.

43-
مطمئن شوید که حق و حقوق دیگران توسط مسئولین وسرپرستان سازمان رعایت می‌شود.

44-
چند ساعت از یک روز مشخص در ماهرا به بازدید از سطوح مختلف سازمان و گفت‌وگوی رودررو با کارمندان اختصاص دهید.
45-
در سمینارهای مرتبط با فعالیت خود شرکت کنید.

46-
درکمک رسانی‌های مراسم خیریه پیشقدم باشید.

47-
با درایت و زیرکیهمیشه در کمین شکار فرصتهای طلایی باشید.

48-
صبر و حوصله را ازمهمترین ارکان موفقیت تلقی کنید.

49-
مسئولیت‌پذیر باشید.

50-
به منظور اطلاع حاصل کردن از مطالب جدید علمی، در چند سایتاینترنتی مرتبط عضو شوید.

51-
چند تکه کلام اختصاصی و جالب برای خودانتخاب کنید.

52-
تفکر و تعمق قبل از پاسخگویی راحت‌تر از پیدا کردنچاره‌ای برای تغییر آنچه عنوان شده می‌باشد.

53-
وقتی می‌خواهیدکاری را به کسی محول کنید، روشی را برای عنوان کردنش انتخاب کنید تا حس مسئولیتافراد برانگیخته شود.
54-
علت شکست‌های سازمانی را تجزیه و تحلیل کنیدتا ضمن تشخیص مسیر نادرست، از تکرار آن جلوگیری کنید.

55-
بابی‌اهمیت جلوه دادن کارهای کارمندان، زحمات آنان را بی‌ارزش نکنید.

56-
با انجام ورزشهای فکری، قابلیت‌های ذهنی خود را تقویت کنید.

57-
به هر کس فراخور فعالیت و بازده کاری‌اش پاداش دهیدو با در نظرگرفتن پاداشهای مساوی، حرکت افراد شایسته گروه را کند نکنید.

58-
بابه کارگیری مشاورین کارآزموده و متعهد، موقعیت بازار کار را تحلیل کنید و استراتژیبه کار بگیرید که همیشه یک گام از رقبا جلوتر باشید.

59-
اجازهندهید بار مسئولیت کارمندان بی‌کفایت و کند بر دوش کارمندان خبره و ساعی تحمیل شودزیرا افراد با درک این بی‌عدالتی انگیزه خود را از دست می‌دهند.

60-
دانش حرفه‌ای خود را تا حدی بالا ببرید که در موارد لزوم در مقابل کلیه سؤالاتحرفه‌ای حاضر جواب باشید.

61-
زمان استخدام، افراد علاوه بر تست‌هایمقرر شده، تست‌هایی انجام دهید که مطمئن شوید کسی را که به کار می‌گمارید، تنبلنیست! زیرا افراد تنبل فشار کاری دیگران را بیشتر می کنند.

62-
هنگام دست دادن، دست افراد را محکم و صمیمانه بفشارید.

63-
وقتیعصبانی هستید، درباره دیگران تصمیم‌گیری نکنید.

64-
همیشه وقت‌شناسباشید. برای حضور به موقع، می‌توانید از ترفند قدیمی 5 دقیقه جلو کشیدن ساعتاستفاده کنید.

65-
هرگز امید ارتقا را از زیردستان نگیرید، زیرا بهطور یقین، انگیزه آنها برای تلاش از بین می‌رود

/ 0 نظر / 4 بازدید