/ 1 نظر / 7 بازدید
فریده

خدایا به الهام های تو در فاصله ها محتا جم تا گامهایم به سوی سعادت و رستگاری هدایت شود . به شکیبایی تو محتاجم تا در خلوت و سکوت خودم لحظه ای از یاد تو و حضور ارام بخش تو غافل نباشم . ای دلسوزترین از همه به من!و ای مهربانترین مونس من ! باورم این است که صدایم را میشنوی و وقتی اشکهایم بر گونه هایم میریزد بارش رحمت تو مرا نوازش میکند و دلم ارام میگیرد .