اس ام اس

2-امیدوارم امشب که مى خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا روتوخواب ببینی

 

 ولی سعی کن عادت نکنی ؛آخه من هرشب نمى تونم  بیام تو خوابت

 

http://marshal-modern.ir/MarshalPictureArchive/Images/2008-1-4/ecf2647e-a2a7-4bf1-80d8-14d19586385a.gif

 

3-اون چیه اولش منم دومش تویی آخرش زبون داره؟
.
.
.
.
.
.
.
گل گاو زبون!!!!!!!!

 

http://marshal-modern.ir/MarshalPictureArchive/Images/2008-1-4/ecf2647e-a2a7-4bf1-80d8-14d19586385a.gif

 

4-اگه میخوای دوست داشته باشم نقطه ها رو دنبال کن.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
دیدی کمبود محبت داری!!!!!!!!!!!

 

http://marshal-modern.ir/MarshalPictureArchive/Images/2008-1-4/ecf2647e-a2a7-4bf1-80d8-14d19586385a.gif

 

5-سلام
.
.
.
.
.
.
.
.
چیه حالا دنبالم راه او فتادی؟ نمیشه بهت یه سلام کرد

 

http://marshal-modern.ir/MarshalPictureArchive/Images/2008-1-4/ecf2647e-a2a7-4bf1-80d8-14d19586385a.gif

 

6-روی چشم های من جا داری:
.
.
.
.
.
.
عینک ته استکانی

.

.

.

تو باغ دلم:
.
.
.
.
تو تنهایی
.
.
.
.
تنهای تنها
.
.
.
.
پس سعی کن درست به گل ها آب بدی تنها آفتابه موجود!

 

http://marshal-modern.ir/MarshalPictureArchive/Images/2008-1-4/ecf2647e-a2a7-4bf1-80d8-14d19586385a.gif

 

7-دوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووست دارم .


جمله رو بی خیال٬نفسو داشتی؟

 

http://marshal-modern.ir/MarshalPictureArchive/Images/2008-1-4/ecf2647e-a2a7-4bf1-80d8-14d19586385a.gif

 

8-یکشب تو را از مستی تشبیه به ماه کردم لامپ صد هم نبودی من

 

اشتباه کردم

 

http://marshal-modern.ir/MarshalPictureArchive/Images/2008-1-4/ecf2647e-a2a7-4bf1-80d8-14d19586385a.gif

 

9-ترا از گل نه از گل آفریدند


ز عطر یاس و سنبل آفریدند


نمیدانم ترا با این همه حسن چرا این گونه منگل آفریدند؟

 

http://marshal-modern.ir/MarshalPictureArchive/Images/2008-1-4/ecf2647e-a2a7-4bf1-80d8-14d19586385a.gif

 

10-وقتی صدام می کنی،آرزو می کنم ای کاش کر بودم،تو که لال نمی شی!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید